Haukiputaan Hautaustoimisto Kropsu

Palvelemme teitä kaikissa hautausalan asioissa kunnioittaen toiveitanne ja vakaumustanne. Henkilökohtainen ja luottamuksellinen palvelu ovat toimintamme perusta.

Elämään kuuluu jossakin vaiheessa luopuminen ja jäähyväiset. Läheisen kuolema pysähdyttää ja surun keskellä on monta asiaa hoidettavana. Usein varsinaiselle surutyölle on tilaa ja aikaa vasta hautajaisten jälkeen.

Hyvä omainen, haluamme olla teille avuksi. Tällä sivulla on tietoa hautajaisiin ja hautajaisten järjestelyyn liittyvistä asioista. Tarkemman ohjeistuksen ja avun saamiseksi, sekä käytännön järjestelyiden aloittamiseksi, puhelinsoitto meille riittää.

Kuolemantapauksen sattuessa

Kuolemantapauksen sattuessa muualla kuin sairaalassa tai muussa valvotussa olosuhteessa on turvallisinta ottaa yhteys viranomaisiin (soitto numeroon 112).

Suruviestin tiedottaminen

Kuolemantapauksen suruviesti tiedotetaan yleensä omaisten toimesta lähipiirille, sukulaisille, ystäville, työnantajalle, taloyhtiölle, vakuutuslaitoksiin jne.

Suruliputus

Suruliputus suoritetaan kuolinpäivänä tai seuraavana päivänä liputusajan jäädessä kuolinpäivänä lyhyeksi. Lippu pidetään puolisalossa auringon laskuun saakka.

Hautajaispäivänä lippu on puolisalossa ainakin siunaustilaisuuden päättymiseen asti. Virallisina liputuspäivinä suruliputus tehdään samalla tavalla, mutta siunaustilaisuuden päätyttyä lippu nostetaan kokosalkoon.

On hyvä muistaa, että lippua puolisalkoon nostettaessa ja puolisalosta laskettaessa käytetään lippu ensin kokosalossa.

 

Mistä aloitan?

Hautajaisjärjestelyt voidaan aloittaa heti kun jaksamisenne antaa myöten. Käytännössä järjestelyiden aloittamiseksi tulee ottaa yhteyttä hautaustoimistoon tai vainajan kotiseurakuntaan/päivystävään pappiin.

On hyvä miettiä hautausjärjestelyiden alussa, oliko vainajalla erityisiä toiveita. Esimerkiksi oliko toiveena yleiset vai hiljaiset hautajaiset.

Kuolintodistus

Hoitolaitos (lääkäri) kirjoittaa ja toimittaa kuolintodistuksen väestötietojärjestelmään virkateitse. Kuolintodistus annetaan pyydettäessä myös omaisille, kuolintodistuksen saa sairaalasta tai vainajaa hoitaneelta lääkäriltä, oikeuslääkäriltä tai kuolemansyyn tutkinnasta vastaavalta poliisilta.

Kuolinsyytä ei tarvitse ilmoittaa tarvittavissa pankki- ja virastoasioinneissa (poikkeuksena henkivakuutus). Rekisteriviranomaisilta saatavalla virkatodistuksella voi hoitaa vainajan virastoasiat.

Hautauslupa

Siunaaminen ja hautaus voidaan suorittaa kun hautauslupa on saatu. Hautauslupa todistaa sen, että hautaamiselle ei ole juridisia esteitä. Hautajaisjärjestelyt voidaan aloittaa, vaikka hautauslupaa ei ole vielä saatu.

Mikäli kuolemansyyntutkimuksiin ei ole aihetta, lääkäri kirjoittaa hautausluvan. Muutoin hautauslupa kirjoitetaan kuolemansyyntutkimusten jälkeen.

Hautauslupa tulee toimittaa seurakuntaan, jossa arkkuhautaus tai tuhkaus toimitetaan. Hautausluvan hoitaa eteenpäin joko omainen tai hautaustoimisto.

Siunaustilaisuuden ja hautauksen suunnittelu

Seurakunnasta saa siunaustilaisuuteen ajan, siunauspaikan, siunaavan papin sekä kanttorin. Halutessanne hoidamme nämä teidän puolestanne.

Omaisten on suositeltavaa ottaa yhteyttä siunaavaan pappiin ja käydä hänen kanssaan toimituskeskustelu. Keskustelussa sovitaan tarkemmasta ohjelmarungosta.

Kanttorin kanssa sovitaan siunaustilaisuuden musiikista omaisten toiveet huomioiden.

Hiljaisuudessa haudattaessa kutsutaan saattoväki henkilökohtaisesti. On hyvä tehdä lista, kenet kutsutaan ja laskea saattoväki tarjoilua ajatellen. Kuolinilmoituksen voi laittaa lehteen hautauksen jälkeen ja samassa voi myös kiittää niitä, jotka ovat kunnioittaneet vainajan muistoa ja lohduttaneet omaisia osanotollaan.

Yleisissä hautajaisissa kuolinilmoitus laitetaan lehteen etukäteen, jossa on yleinen kutsu hautaus- ja muistotilaisuuteen. Kiitosilmoitus laitetaan lehteen hautauksen jälkeen tai lähetetään henkilökohtaiset kiitokset vainajaa muistaneille.

 

Hautaus

Arkun kantamiseen tarvitaan yleensä kuusi (6) kantajaa. Kantajat on hyvä sopia/pyytää hyvissä ajoin.

Uurnahautauksessa arkku jää yleensä siunauspaikalle siunauksen jälkeen. Hautaustoimisto huolehtii arkun odottamaan tuhkausta. Kukkalaitteiden laskupaikasta sovitaan erikseen.

Uurna lasketaan sovitulle hautapaikalle. Uurnanlasku on tehtävä vuoden sisällä tuhkauksesta. Tuhka voidaan sirotella seurakunnan muistolehtoon tai muulle sopivalle vesistö tai maa-alueelle. Tähän tarvitaan aina alueen omistajan tai haltijan suostumus. Tuhkansirottelu on tehtävä yhdelle alueelle. Jos uurna lasketaan tai tuhka sirotellaan kuolinpesän tai lähiomaisen omistamalle maa- tai vesialueelle, ei erillistä lupaa tarvita. Muistomerkkiä ei saa pystyttää kyseisille paikoille.

 

Muistotilaisuus

Muistotilaisuuden tarkoitus on muistella vainajaa, ilmaista kiitollisuutta yhteisestä ajasta hänen kanssaan ja lohduttaa toisia surussa.

Hautauksen jälkeen haudalla kutsutaan saattoväki muistotilaisuuteen omaisen toimesta.

Muistotilaisuudesta voidaan ilmoittaa hautajaisten käsiohjelmassa, lehden/lehtien kuolinilmoituksen yhteydessä tai etukäteen eri tavoilla.

Muistotilaisuuksiin ei ole olemassa erityistä kaavaa. Yleensä muistotilaisuus suunnitellaan vainajan näköiseksi kuten hautajaisetkin, hänen elämän tapaa, -uraa, saavutuksia ja toivomuksia kunnioittaen.

Muistotilaisuuden ohjelma voi sisältää esim. ruokailu- ja kahvitarjoilun, saapuneiden adressien lukemisen, musiikkia, vapaan sanan jne.

Vakiintunut tapa on asettaa muistopöytä. Pöydälle asetetaan valkea liina, kynttilä, vainajan kuva keskelle ja kukka-asetelma/kukka.

 

Hautajaisten jälkeen

Kiitosilmoitukset
Ilmoitus valittuun lehteen/lehtiin ja/tai hautajaisväelle lähetetyllä henkilökohtaisella kiitoskortilla.

Hautamuistomerkit
Suunnittelu ja tilaaminen tai vaihtoehtoisesti uusi kaiverrus jo olemassa olevaan muistomerkkiin.

Perunkirjoitus
Otamme vastaan ja hoidamme perunkirjoitustoimeksiannot, jotka tehdään ammattitaitoisesti ja huolella. Perunkirjoituksen hinta vaihtelee muutamasta sadasta eurosta yli tuhanteen euroon riippuen tarvittavasta työmäärästä.

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen (3) kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Samassa 3kk ajassa, veroviranomainen voi kirjallisesta hakemuksesta antaa pidennyksen perukirjan toimittamiseen.

Perunkirjoituksen toimittamisvelvollisuus on ensisijaisesti henkilöllä, kenen hallussa kuolinpesä on.

Perukirjaan luetteloidaan kuolinpesän osakkaat, vainajan varat ja velat perintöverotuksen selvittämistä varten. Varat ja velat merkitään perukirjaan käypään arvoonsa.

 

Muuta

  • Vakuutukset kuten esim. henkivakuutus, työnantajan ryhmähenkivakuutus, perhe-eläke jne.
    • Työeläkelaitos, vakuutusyhtiöt ja Kela auttavat näissä asioissa

  • Asunnon postit, roskat, jääkaappi, lemmikkieläimet jne.
  • Irtisanomiset, kuten TV-lupa, puhelinliittymät, yhdistykset, kerhot jne.

Palvelemme

Haukiputaan Hautaustoimisto Kropsu
Revontie 5
90830 Haukipudas
08 547 1358

Palvelemme
Ma-Pe 10 - 16.30

Toivon yhteydenottoa etukäteen paikallaolon varmistamiseksi (saatan olla kuljetuksessa jne.)

shl logo

Copyright © 2023 Haukiputaan Hautaustoimisto Kropsu
Alkuperäinen sivupohja Free CSS Templates